دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-224 
کشف و احصا مولفه های الگوی اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه با رویکرد گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 93-127

رضا تهرانی؛ سید مجتبی میرلوحی؛ ابراهیم حاجی پور؛ سید حسن حسینی؛ محمد مهدی