بررسی فناوری‌های نوین قدرت نرم درتبیین نقاط قوت دفاعی آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت

چکیده

فناوری‌های نرم دربردارنده ظرفیت‌هایی همچون بهره‌برداری از منابع غیر‌مادی (آیات و روایات، فرهنگ، ارزش‌ها، الگوها، تاریخ، اساطیر، خاطرات، و...)، برای اثرگذاری بر ابعاد، مؤلفه‌ها و عوارض غیرمادی انسان (روح، روان، علاقه، ذهن، فکر، خیال و...) است؛ برای مثال راهیان نور، آیین پیاده‌روی اربعین و مدیریت جهادی از جمله فناوری‌های نرم قلمداد می‌شوند. فناوری نرم به عنوان یک پارادایم، حاوی فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه‌ی بزرگی برای امنیت دفاعی کشور است. فناوری نرم در حقیقت زیربنای قدرت نرم است که مهم‌ترین مولفه‌ی قدرت نظامی در آینده را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش ابتدا انواع فناوری‌های نرم براساس کاربرد با توجه به پیشینه پژوهش استخراج شده و سپس به واکاوی ظرفیت‌های فناوری نرم قابل اکتساب پیاده‌روی اربعین در تبیین قابلیت‌های دفاعی آجا پرداخته شده است. آنها در ارتش مورد بحث قرار گرفته که تعدادی از آنها به صورت اختصار مطرح شده است، بر این مبنا در این پژوهش ساز و کارها و شیوه‌های استفاده از فناوری نرم تهیه شده، و پژوهش حاضر راهی برای انجام پژوهش‌های آتی و استفاده‌ی کاربردی از فناوری نرم در آجا و نیروهای مسلح ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining new technologies of soft power in explaining Aja's defensive strengths

نویسنده [English]

  • Sajjad Farhang
گروه علوم اجتماعی
چکیده [English]

Soft technologies include capacities such as exploiting non-material resources (verses and traditions, culture, values, patterns, history, mythology, memories, etc.), to influence the dimensions, components, and non-material effects of humans (soul, psyche, interest, mind, thought, imagination, etc.); For example, Rahian Noor, Arbaeen walking ritual and jihadi management are considered soft technologies. Soft technology as a paradigm contains great opportunities and potential threats for the country's defense security. Soft technology is actually the foundation of soft power, which forms the most important component of military power in the future. In this research, firstly, the types of soft technologies are extracted based on the application according to the background of the research, and then the soft technology capacities that can be acquired in the Arbaeen walk have been analyzed in explaining the defense capabilities of Aja. They have been discussed in the army, and some of them have been presented briefly, on this basis, the mechanisms and methods of using soft technology have been prepared in this research, and the current research creates a way to conduct future research and the practical use of soft technology in Aja and the armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New technologies
  • soft power
  • Aja