شناسایی و ارتقاء منابع درآمد زایی بالقوه و بالفعل دانشگاه افسری امام علی (ع) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا سیاسی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

شرایط تحریمی و سخت اقتصادی کشور، تامین منابع مالی ارگان‌های دولتی از طریق منابع موجود و در دسترس را بیش از پیش مهم می‌کند که این مهم نیز در بیانات رهبر معظم انقلاب، در قالب اقتصاد مقاومتی و خودکفایی به دفعات اشاره شده است. بنابراین این تحقیق به شناسایی و ارتقاء منابع درآمدزایی بالقوه و بالفعل دانشگاه افسری امام علی (ع) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خودکفایی پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی و از نوع روش اجرا، توصیفی- اکتشافی می‌باشد که با رویکرد کیفی و از روش تحلیل تم برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به این منظور مصاحبه‌ای از 12 نفر از خبرگان و مدیران ارشد در سطح آجا با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به عمل آمد.
یافته‌ها: منابع درآمدی شناسایی شده در دو بخش منابع مالی بالقوه و منابع مالی بالفعل دسته‌بندی شده است. منابع مالی بالقوه شناسایی شده عبارتند از: اماکن ورزشی، اماکن آموزشی و پژوهشی، امکانات پادگان شماره 2 و 3، ساختمان علوم پایه (صیاد)، تالار افسر، بهداری، سالن آزمایشات،، کتابخانه میدان حر، متجمع تعمیرگاهی، چاپخانه، مرکز معاینه فنی، پارکینگ عمومی، حمل و نقل، کارگاه MDF و سالن تیراندازی و منابع مالی بالفعل عبارتند از: بوفه دانشجویی، مرکز زبان، آموزشگاه رانندگی، خشکشویی، تعاونی مصرف، مغازه های کوی کاشان و امکانات اجاره داده به هایپر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and promoting the potential and actual sources of income generation of Imam Ali Military University in order to achieve the goals of the resistance economy

نویسندگان [English]

  • seyed hasan hosseini 1
  • mohamad mehdi 2
  • Ebrahim Hajipour 2
  • amjad ozma 2
  • Hamidreza Ananei 3
1 Assistance professor. Department of Management, Faculty of Management Science, University of Imam Ali, Tehran,Iran.
2 Imam Ali university
3 Master of Political Geography, Lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

. The sanctions and difficult economic conditions of the country make the financing of government agencies through available and available resources more and more important, which has been mentioned many times in the statements of the Supreme Leader of the Revolution, in the form of resistance economy and self-sufficiency. Therefore, this research has identified and promoted the potential and actual sources of income generation of Imam Ali (AS) Military University in order to achieve the goals of resistance economy and self-sufficiency.
Method: The present study is of objective type and applied and descriptive-exploratory method which is used with qualitative approach and theme analysis method for data analysis. For this purpose, interviews were conducted with 12 experts and senior managers at the AJA level using the snowball sampling method.
Results: The identified revenue sources are classified into two sections: potential financial resources and actual financial resources. Potentially identified financial resources include: sports facilities, educational and research facilities, facilities of Barracks 2 and 3, Basic Science Building (Sayyad), Officer Hall, Medical Center, Test Hall, Hor Square Library, Repair Complex, Printing House, Technical Examination Center, public parking, transportation, MDF workshop and shooting hall and actual financial resources are: student buffet, language center, driving school, laundry, consumer cooperative, Kashan dormitory shops and rental facilities to Hyper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Sources
  • Potential Sources
  • Actual Sources
  • Resistance Economy
  • Self-Sufficiency