ارائه مدل مدیریت سرمایه های انسانی دفاعی با رویکرد جهادی در پرتو بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

2 مدرس گروه مدیریت دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

چکیده

سرمایه های انسانی، اساس حرکت جامعه/ سازمانها و تحقق اهداف مرتبط هستند. با توجه به ماموریت و رسالت
نیروهای مسلح، مدیریت سرمایه های انسانی در بخش دفاع اهمیتی دوچندان دارد. در این امتداد، پژوهش حاضر
به تبیین مختصات رویکرد جهادی در مدیریت سرمایه های انسانی دفاعی در پرتو بیانات مقام معظم رهبری
پرداخته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس راهبرد تئوری داده بنیاد،
مضامین و ابعاد مربوطه استخراج و مدل مدیریت سرمایه های انسانی دفاعی با رویکرد جهادی ارایه شده است.
یافته ها نشان می دهند که عزم راسخ مدیریتی، دشمن شناسی، اولویت بندی اهداف و برنامه ها، مدیریت
مشارکتی، حفظ و گسترش وحدت، آینده نگری، استعانت همزمان از دو نیروی علم و ایمان، گفتمان سازی،
خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى، باور به اقتدار درون زا، بصیرت، مدیریت و سازماندهی بسیجی،
تحرک جهادی و رعایت اصول مدیریت جهادی از جمله مهم ترین موارد قابل توجه در این رابطه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of defense human capital management with a jihadist approach in the light of the statements of the Supreme Commander of the Armed Forces

نویسندگان [English]

  • behnam abdi 1
  • majid maleki 1
  • aliasghar salarnejad 2
1 Faculty member of the Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Lecturer of Management Department, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
چکیده [English]

Human capital is the basis of the movement of society / organizations and the achievement of related goals. According to the mission and mission
Armed Forces, the management of human resources in the field of defense is doubly important. Along this line, the present study
To explain the coordinates of the jihadist approach in the management of defense human resources in the light of the statements of the Supreme Leader
Paid. The research approach is inductive and how to do it is qualitative and based on the data theory strategy of the foundation,
Relevant themes and dimensions of extraction and defense human capital management model with jihadi approach are presented.
Findings show that managerial determination, hostility, prioritization of goals and plans, management
Participatory, maintaining and expanding unity, foresight, simultaneous use of the two forces of science and faith, discourse building, Self-confidence and self-confidence and trust in divine help, belief in endogenous authority, insight, management and Basij organization, Jihadi mobility and observance of the principles of jihadi management are among the most important issues in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Commander of the Armed Forces
  • Defense Human Resources Management
  • Jihadi Approach
  • Managerial Determination
  • Endogenous Authority