مدیریت وارتقاء قدرت بازدارندگی دفاعی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی

2 گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین المللی ناکارآمد نشان دهند، و با اینکه هزینه ی سنگینی را بر ملت و دولت ایران تحمیل کردند ولی با هوشیاری مسئولین و استقامت مردم کاری از پیش نبردند. پس از پایان جنگ مسئولین لشکری وکشوری به فکر تقویت قدرت بازدارندگی در کشور شدند، چون با توجه به توانمندی‌های نظامی و دفاعی ایجاد شده در جنگ، ترکیب منحصر به فرد نیروهای مسلح ایران ،روحیات ملی، تجربه دفاع مقدس، از ایران یک قدرت منطقه ای ساخته بود و نوعی بازدارندگی در کشور ایجاد گردیده بود. بازدارندگی راهبردی است که طی آن یک قدرت، از تهدید به انتقام‌گیری برای ممانعت از حمله دشمن استفاده می‌کند. ایده‌ بازدارندگی سابقه طولانی دارد بعضی ها معتقدند به اندازه خودِ جنگ قدمت دارد. بازدارندگی به معنای این نیست که شما لزوما از تسلیحات استفاده نمایید؛ بلکه یکی از ابعاد مهم بازدارندگی جنبه مدیریتی و روانی آن است. همین قدر که قابلیت های ایران در جهان مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد،آثار خودش را در نظام بین الملل می گذارد، ولی این کافی نیست. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب، نیاز به قدرت بازدارندگی در سطح بالا دارد و بایستی از هر دو نوع بازدارندگی یعنی متقارن و نامتقارن با توجه به تهدید های منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار و آنها را مدیریت کند. این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی بوده و هدف آن پرداختن به لزوم ارتقاء قدرت بازدارندگی دفاعی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management and promotion of comprehensive defensive deterrent power of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rashid Danesh 1
  • Reza Yekdast 2
1 Imam Ali Officer University
2 Department of Management, Faculty of Management, Imam Ali University (AS)
چکیده [English]

They showed the system of the Iran to be inefficient in the international arena, and although they imposed a heavy cost on the nation and the government of Iran, they did nothing with the vigilance of the officials and the perseverance of the people. After the end of the war, the military and national officials thought of strengthening the deterrence power in the country, because according to the military and defense capabilities created in the war, the unique combination of the Iranian armed forces, national spirit, experience of sacred defense, made Iran a regional power. and a kind of deterrence was created in the country. Deterrence is a strategy in which a power uses the threat of retaliation to prevent an enemy attack. The idea of ​​deterrence has a long history, some believe it is as old as war itself.Deterrence does not mean that you necessarily use weapons; Rather, one of the important dimensions of deterrence is its managerial and psychological aspect. As much as Iran's capabilities are analyzed in the world, it leaves its effects in the international system, but this is not enough. Because the of Iran needs deterrence at a high level to advance the goals and ideals of the revolution, and it must have both types of deterrence, i.e. symmetric and asymmetric, according to regional and extra-regional threats and manage them. This research is applied and its method is descriptive and analytical, and its purpose is to address the need to improve Iran's defense deterrence power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence
  • geopolitics
  • symmetric
  • asymmetric
  • principles of deterrence
  • power enhancement