بررسی حقوق مالکیت بعنوان کلید توسعه اقتصادی، از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

بدون تردید نهج البلاغه کتابی حیات بخش و ارمغانی الهی برای جامعه بشری است این کتاب جاوید، بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی(ع) را در بر می‌گیرد، به حق حاوی معارفی است که آن را در جایگاهی والا پس از قرآن کریم قرار داده است. در مذهب شیعه توجه به گفتار حضرت علی(ع) و تطبیق عملکرد پیروان آن حضرت با خواسته های مولای متقیان از تأکیدات اصلی است. بر این اساس تطبیق موضوعات پیش روی جوامع اسلامی با نظرات مولای متقیان از حرکت های مهمی است که به فعالیت و عملیات جامعه اسلامی مقبولیت می بخشد.در عصر حاضر نگاه محیط پیرامونی و بهره برداری به موقع از فرصت های پیش رو نیازمند هوشمندی و تلاش و پژوهش است. یکی از موارد مهم برای هر کشور موضوع اقتصاد و تقویت بنیه اقتصادی آن کشور است، برای داشتن یک اقتصاد کارآ و مولد نیازمند اصلاح ساختارها و پایه های آن هستیم. یکی از موضوعات قابل تأمل در اقتصاد وجود مالکیت است. نوع نگاه به حقوق مالکیت در جوامع مختلف در رشد اقتصادی آنان تأثیر به سزایی داشته و موضوع پژوهش های زیادی بوده است. تا آنجا که بسیاری از محققان میزان پشتیبانی از حقوق مالکیت توسط حاکمیت را یکی از مهمترین عوامل تأثیر کذار در توسعه اقتصادی دانسته اند. هر ساله شاخص بین المللی حقوق مالکیت برای تمامی کشورهای جهان توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت محاسبه می شود. امتیاز کشورمان جمهوری اسلامی ایران، امتیاز مناسبی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

propeity right

نویسنده [English]

  • Rouhalah Moradi
Financial
چکیده [English]

بدون تردید نهج البلاغه کتابی حیات بخش و ارمغانی الهی برای جامعه بشری است این کتاب جاوید، بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی(ع) را در بر می‌گیرد، به حق حاوی معارفی است که آن را در جایگاهی والا پس از قرآن کریم قرار داده است. در مذهب شیعه توجه به گفتار حضرت علی(ع) و تطبیق عملکرد پیروان آن حضرت با خواسته های مولای متقیان از تأکیدات اصلی است. بر این اساس تطبیق موضوعات پیش روی جوامع اسلامی با نظرات مولای متقیان از حرکت های مهمی است که به فعالیت و عملیات جامعه اسلامی مقبولیت می بخشد.در عصر حاضر نگاه محیط پیرامونی و بهره برداری به موقع از فرصت های پیش رو نیازمند هوشمندی و تلاش و پژوهش است. یکی از موارد مهم برای هر کشور موضوع اقتصاد و تقویت بنیه اقتصادی آن کشور است، برای داشتن یک اقتصاد کارآ و مولد نیازمند اصلاح ساختارها و پایه های آن هستیم. یکی از موضوعات قابل تأمل در اقتصاد وجود مالکیت است. نوع نگاه به حقوق مالکیت در جوامع مختلف در رشد اقتصادی آنان تأثیر به سزایی داشته و موضوع پژوهش های زیادی بوده است. تا آنجا که بسیاری از محققان میزان پشتیبانی از حقوق مالکیت توسط حاکمیت را یکی از مهمترین عوامل تأثیر کذار در توسعه اقتصادی دانسته اند. هر ساله شاخص بین المللی حقوق مالکیت برای تمامی کشورهای جهان توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت محاسبه می شود. امتیاز کشورمان جمهوری اسلامی ایران، امتیاز مناسبی نیست.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نهج البلاغه
  • حقوق مالکیت
  • توسعه اقتصادی
  • حاکمیت
  • عدالت