پروژه ایران هراسی وتاثیرآن برامنیت ملی باتاکید برکشورهای حوزه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)daef1300@gmail.com

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش ومدرس دانشگاه افسری امام علی (ع) reza13710320@gmail.com(نویسنده مسول)

چکیده

هراس از ایران وتهدید پنداشتن آن به طور وسیعی در میان دولت های منطقه خاورمیانه ونیز پهنه جهانی وجود دارد . در این مقاله دلایل براه انداختن پروژه ایران هراسی توسط غرب بلاخص آمریکا وتاثیر آن برامنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میگیرد .ایران هراسی با دوهدف دنبال می شود هدف اول ناامن نشان دادن منطقه خاورمیانه وبدنبال آن فروش تسلیحات نظامی به کشورهای مرتجع وپولدارعرب منطقه وهدف دوم انحراف افکار دولت مردان ومردم کشور های حوزه خلیج فارس ازخطر اسرائیل به سمت ایران وشکل دادن اائتلاف با محورییت آمریکا وبا اتخاذ استراتژی های موازنه گری سخت ونرم جهت محدود کردن ایران است. این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی بوده این پژوهش تلاش می‌نماید وهدف این مقاله ضمن نگاهی اجمالی به پروژه ایرن هراسی واهداف کشورهای دنبال کننده این پروژه، چگونگی تأثیر شگرف آن را برامنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران باتاکید برکشورهای حوزه خلیج فارس را بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranophobia project and its impact on the national security of Persian Gulf countries

نویسندگان [English]

  • Rashid Danesh 1
  • Reza Yekdast 2
1 Imam Ali University
2 Department of Management, Faculty of Management, Imam Ali University (AS)
چکیده [English]

There is widespread fear of Iran and its perceived threat among the governments of the Middle East and the world. In this article, the reasons behind the launch of the Iranophobia project by the West, especially the United States, and its effect on the national security of the Islamic Republic of Iran are examined. Iranophobia is pursued with two goals, the first goal is to show the Middle East region as insecure, and then to sell military weapons to reactionary and wealthy Arab countries in the region. And the second goal is to divert the thoughts of the government men and people of the Persian Gulf countries from the danger of Israel to Iran and to form a coalition centered on America and to adopt hard and soft balancing strategies to limit Iran.This research is applied and its method is descriptive and analytical. The purpose of this research is to give a brief look at the Iranophobia project and the goals of the countries following this project, and to express how it has a tremendous impact on the national security of the Islamic Republic of Iran and the countries of the Persian Gulf region. to do

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • national security
  • coalition
  • balancing