کاهش نرخ رشد جمعیت ایران وتأثیرات آن برقدرت و امنیت ملی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع) daef1300@gmail.com

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش ومدرس دانشگاه افسری امام علی (ع) reza13710320@gmail.com (نویسنده مسول)

چکیده

یکی از مؤلفه های مهم وتأثیر گذار در قدرت ملی هر کشور، جمعیت آن کشور است. جمعیت هر کشور می تواند وزن ژئوپلیتیک کشور را ارتقاء بخشد ایران هم از نظر ژئوپلیتیکی، برای دست یابی به وزن ژئوپلیتیکی بالا در سطح منطقه وجهان، ورفع تهدیدات پیرامونی و پایین آوردن آثار و پیامد ها ی منفی ناشی از کاهش جمعیت بایستی جمعیت خود را افزایش دهد ایران وسعت ومنابع کافی برای افزایش جمعیت دارد بطوری که براحتی می تواند 150 میلیون نفر را بدون کوچکترین مشکل در خود جای دهد. ، شناخت سیاست هاى کنترل جمعیت، به عنوان یک معضل اجتماعى و سیاسى و پیش گیرى از آن براى حفظ بقاى نسل لازم وضروری است. اهداف سیاسى نهفته در کاهش جمعیت، با ابزارهاى فرهنگى همچون تبلیغات، ترویج مدرنیته، و تبعیت از سیاست هاى بهداشتى یونسکو در کشورهاى اسلامى رشد یافت و زمینه هاى اجتماعى، مثل گسترش بزهکارى، رواج دیدگاه هاى فمینیستى و طلاق، آن را حمایت کرد. کنترل جمعیت در ایران پیامدهاى ناگوارى را به ارمغان آورده که ازجمله تأثیرات آن در درازمدت مى تواند به بر هم خوردن تعادل جمعیتى و کاهش نیروهاى جوانان و نخبه وتضعیف نیروى دفاعى کشوروبه تبع آن تضعیف قدرت و امنیت ملی بیانجامد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن موردی زمینه‌ای بوده و هدف آن بررسی تأثیرات کاهش جمعیت برقدرت وامنیت ملی کشوراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reducing the growth rate of Iran's population and its effects on the country's power and national security

نویسندگان [English]

  • Rashid Danesh 1
  • Reza Yekdast 2
1 Imam Ali Officer University
2 Department of Management, Faculty of Management, Imam Ali University (AS)
چکیده [English]

One of the important and influential components in the national power of any country is its population. The population of any country can increase the geopolitical weight of the country. In terms of geopolitics, Iran must increase its population in order to achieve a high geopolitical weight in the global region, to eliminate peripheral threats and reduce the negative effects and consequences of population decline. Granted, Iran has enough space and resources to increase its population, so that it can easily accommodate 150 million people without the slightest problem. Recognizing population control policies as a social and political problem and preventing it is necessary to preserve the survival of the generation.
The political goals hidden in the reduction of the population grew with cultural tools such as propaganda, promotion of modernity, and compliance with the health policies of UNESCO in Islamic countries, and social contexts, such as the spread of delinquency, the spread of feminist views, and divorce, supported it. Population control in Iran has brought unfortunate consequences, among which its long-term effects can lead to the disruption of the population balance, the reduction of youth and elite forces, the weakening of the country's defense force, and as a result, the weakening of national power and security. The type of applied research and its method is a background case and its purpose is to investigate the effects of population reduction on the strength and national security of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • national security
  • growth rate
  • power